دکترین اسلام (۸۲)
ایمان (۴): کشتن یا نکشتن، مسئله این است
دوره: کلبه کرامت
(جلسه ۶۹۵
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری