دکترین اسلام (۸۱)
ایمان: نجات
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی اتاق جنگ 

دوره: کلبه کرامت
(جلسه ۶۹۴
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری