وب‌سایت سینمای استراتژیک مقالات ارزشمند استادان، هنرمندان، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه سینمای استراتژیک را در بخش ویژه‌ی «مقالات» منتشر می‌نماید. در این زمینه، کلیه مقالات ارسالی به این پایگاه، باید حداقل معیارها در قالب و محتوا به شرح ذیل را دارا باشند:

الف) محتوایی

 1. مقالات در شش بخش اصلی ارائه شوند:
  1. فلسفه سینما و سینمای فلسفه
   • تبیین چیستی و چرایی سینما؟
   • تبیین حکمت سینما و نسبت دین و سینما با یکدیگر.
   • بررسی تأثیر مکاتب فلسفی مختلف بر سینما.
   • بررسی ساده یا تطبیقی سینمای فلسفه در هالیوود و ایران.
   • نقد یا تحلیل کتب سینمای فلسفه.
   • سایر محورهای مربوطه.
  2. دکترین سینما
   • تبیین سیر تبدیل گزاره‌های وحیانی به عقلانی و حسی در دکترین سینما.
   • بررسی آینده‌ی سینما در جهان، هالیوود، و ایران.
   • مطالعه‌ی تطبیقی دکترین سینما در هالیوود و ایران.
   • بررسی اجزای سیستم انترتینمنت Entertainment System و جایگاه سینما در آن.
   • تبیین استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، و تکنیک‌های سینمای ایران مبتنی بر دکترین سینما.
   • سایر محورهای مربوطه.
  3. سینمای استراتژیک
   • تبیین نقش سینما در فرایند جامعه‌سازی و حفظ بقای جامعه.
   • تبیین نقش سینما در جنگ نرم و تسخیر قلب‌ها و مغزها در القاء مؤلفه‌های استراتژیک.
   • مطالعه‌ی موردی آثار سینمایی در سطح استراتژیک.
   • بررسی سینمای استراتژیک ایران.
   • بررسی تطبیقی سینمای استراتژیک هالیوود و ایران.
   • سایر محورهای مربوطه.
  4. سریال‌های استراتژیک
   • تبیین نقش تلویزیون و به طور ویژه سریال‌های استراتژیک در فرایند جامعه‌سازی و حفظ بقای جامعه.
   • تبیین نقش تلویزیون و به طور ویژه سریال‌های استراتژیک در جنگ نرم و تسخیر قلب‌ها و مغزها در القاء مؤلفه‌های استراتژیک.
   • مطالعه‌ی موردی سریال‌های تلویزیونی در سطح استراتژیک.
   • بررسی سریال‌های استراتژیک ایران.
   • بررسی تطبیقی سریال‌های استراتژیک هالیوود و ایران.
   • سایر محورهای مربوطه.
  5. انیمیشن‌های استراتژیک
   • تبیین نقش انیمیشن در فرایند جامعه‌سازی و حفظ بقای جامعه.
   • تبیین نقش انیمیشن در جنگ نرم و تسخیر قلب‌ها و مغزهای به ویژه کودکان در القاء مؤلفه‌های استراتژیک.
   • مطالعه‌ی موردی آثار انیمیشن در سطح استراتژیک.
   • بررسی انیمیشن‌های استراتژیک ایران.
   • بررسی تطبیقی انیمیشن‌های استراتژیک هالیوود و ایران.
   • سایر محورهای مربوطه.
  6. بازی‌های استراتژیک
   • تبیین نقش بازی‌های رایانه‌ای در فرایند جامعه‌سازی و حفظ بقای جامعه.
   • تبیین نقش بازی‌های رایانه‌ای در جنگ نرم و تسخیر قلب‌ها و مغزهای به ویژه کودکان و نوجوانان در القاء مؤلفه‌های استراتژیک.
   • مطالعه‌ی موردی بازی‌های رایانه‌ای در سطح استراتژیک.
   • بررسی بازی‌های رایانه‌ای استراتژیک ایران.
   • بررسی تطبیقی بازی‌های رایانه‌ای استراتژیک هالیوود و ایران.
   • سایر محورهای مربوطه.
 2. کلیه مقالات به طور کلی دارای سه بخش مقدمه، شالوده و مشروح مطلب، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی باشند.
 3. سه روی‌کرد اساسی برای بررسی یک پدیده وجود دارد: روی‌کرد انتقادی Critical Approach، روی‌کرد تحلیلی Analytic Approacl، روی‌کرد تبیینی Docrinal Approach. مقالات ارسالی حداقل باید مبتنی بر یکی از این روی‌کردها یا ترکیبی از آنها باشند.
 4. آثاری که به طور خاص به تحلیل یک اثر می‌پردازند، شامل معرفی شناسنامه­ای اثر، خلاصه و توضیح اثر، معرفی خطوط تعلیق داستان و ارتبط آن­ها با پیام‌های اثر، و معرفی مؤلفه­های القایی استراتژیک و توضیح آن­ها باشند.
 5. رفرنس‌ها و ارجاعات داخل متن به طور دقیق و با ذکر کامل منبع قید شوند.

ب) نوشتاری

 • کلیه مقالات فقط به آدرس paper[at]strategiccinema[dot]ir ارسال شوند.
 • مقالات در دو فرمت pdf و docx ذخیره شده و ارسال شوند.
 • اطلاعات زیر در ایمیل مربوطه قید شده باشند:
  • اطلاعات نویسنده:
   • نام و نام خانوادگی.
   • سطح تحصیلات.
   • عنوان شغلی یا مسئولیت اجتماعی.
   • ایمیل و شماره تماس.
  • اطلاعات مقاله:
   • عنوان مقاله.
   • موضوع: فلسفه سینما و سینمای فلسفه / دکترین سینما / سینمای استراتژیک / سریال­های استراتژیک / انیمیشن­های استراتژیک/ بازی­های استراتژیک / سایر ...
   • تاریخ نگارش.
   • منبع (اگر قبلاً در جای دیگری منتشر شده باشد).