هوالحکیم

در کنار عصر فضا، عصر اتم، عصر دیجیتال، عصر خود Self، عصر مجاز Virtual و بسیاری از القاب دیگر، عصر کنونی عصر Think Tank یا در زبان فارسی «عصر اندیشکده‌ها» نیز خوانده می‌شود. زیرا عصر حاضر، عصر دموکراسی‌های مبتنی بر Think Tank یا عصر مردم‌سالاری‌های اندیشکده‌ای است.

اندیشکده‌ها، نهادهای عمومی تصمیم‌ساز هستند که در کنار نهادهای رسمی تصمیم‌سازی، این اقدام مهم را از انحصار نهادهای رسمی خارج ساخته و به مرور زمینه‌ی مشارکت عموم به ویژه نخبگان بیرون از حوزه‌ی رسمی و حوزه‌ی قدرت را در تصمیم‌سازی و سپس تصمیم‌گیری‌ها را فراهم می‌کنند.

حوزه‌ی هنر عموماً و سینما خصوصاً، از این قاعده مستثنی نیست. اکنون در ایران، سوای از مبانی تئوریک هنر و سینمای بومی، مبانی تصمیم‌سازی هنر و سینمای بومی در سطح استراتژیک نیز، روشن و شفاف نیست.

پایگاه تحلیلی- تبیینی سینمای استراتژیک در فضای سایبر، در قالب یک آکادمی مجازی هنر و سینمای استراتژیک در هفت حوزه‌ اطلاع‌رسانی می‌کند:

  1. فلسفه‌ی هنر و هنر فلسفه/ فلسفه‌ی سینما و سینمای فلسفه.
  2. سینمای استراتژیک و استراتژی در سینما.
  3. سریال‌های استراتژیک و استراتژی در سریال‌های تلویزیونی.
  4. انیمیشن‌های استراتژیک و استراتژی در انیمیشن‌ها.
  5. بازی‌های کامپیوتری استراتژیک و استراتژی در بازی‌های کامپیوتری.
  6. موسیقی استراتژیک و استراتژی در موسیقی.
  7. دکترین هنر و دکترین سینما.

فعالیت‌های این پایگاه در چهار بخش علمی – پژوهشی، هنری – تحقیقاتی، آموزشی – ترویجی، و تحلیلی – تبیینی دسته‌بندی می‌شود. پایگاه سینمای استراتژیک، در سال 1392 رسماً فعالیت خود را در فضای سایبر آغاز نمود. این پایگاه در فضای سایبر، وابسته به بخش «هنر استراتژیک» در اندیشکده یقین – مرکز بررسی‌های دکترینال – است.